Met dank aan:

* Fonds 1818
* H.L. Druckerfonds
* WOZ fonds
* Prins Bernhard Cultuurfonds
* Gemeente Leiden
* Boekenfonds Elisabeth Grent / F.J.A.M. van der Helm
* Business Platform Schipholweg
* Vereniging Maredijkbuurt
* Speeltuinvereniging Rondom de Maredijk

Evert van Malkenhorst, namens zijn eenmansbedrijf Edugram, maker van de website (en daarmee hoofdsponsor van de website!).
* Geert Keuter, vormgever, ontwerper van het eeuwfeestlogo, de poster en het boek (namens zijn bedrijf Studio 12)
* Aannemer Johan van Dooren heeft de poort aan het begin van de Maredijk getimmerd. Het hout is ter beschikking gesteld door Noordman hout.
* Kunstenaar Reinier Schoonderwoerd den Bezemer heeft  samen met Zinaida Anisimova de poort beschilderd.